ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอน Continue Reading →

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ 8

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอน Continue Reading →

ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางคมคาย พิมพ์จันทึก-นางอ่อนจันทร์ บึงไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล Continue Reading →

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองลูกช้าง – บ้านห้วยลึกจากหน้าบ้านนายสมชาติ โง้วสูงเนิน – บ้านนายสมบัติ แก้ววันทา

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านห Continue Reading →