เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
video_label ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ขอเปิดรับบริจาคถังเปล่าแบบมีฝาปิดทุกชนิด เพื่อใช้ในการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น ของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดดอนมนต์ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) แก้ไขครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่ออง อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5