ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/tbdonmon/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/tbdonmon/ ../add_file/https://www.facebook.com/tbdonmon/
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/tbdonmon/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/tbdonmon/ ../add_file/https://www.facebook.com/tbdonmon/
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
วิสัยทัศน์
เป็นชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
วิสัยทัศน์
เป็นชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
../add_file/
วิสัยทัศน์
เป็นชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ../add_file/ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย
ชื่อไฟล์ : A5t33OOThu31010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cGRbIS8Thu30722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : y9AlFh0Thu41401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :
เทศบาลตำบลดอนมนต์
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044-111162, 081-9679377 โทรสาร : 044-111162
อีเมล : admin@donmon.go.th
เทศบาลตำบลดอนมนต์
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044-111162, 081-9679377 โทรสาร : 044-111162
อีเมล : admin@donmon.go.th
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
เทศบาลตำบลดอนมนต์
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044-111162, 081-9679377 โทรสาร : 044-111162
อีเมล : admin@donmon.go.th
../add_file/
เทศบาลตำบลดอนมนต์
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044-111162, 081-9679377 โทรสาร : 044-111162
อีเมล : admin@donmon.go.th

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ../add_file/การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย
ชื่อไฟล์ : Q5RAlIoThu31141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ../add_file/การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย
ชื่อไฟล์ : EZJRnqoThu31231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ../add_file/การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย
ชื่อไฟล์ : C8R8uDSThu31650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vaMesbrThu31829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ifn9QCWThu32738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mZcm2W3Thu33129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : f0HrxMEThu33225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hs6KrdMThu33310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WSdGutOThu33415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Q2qCcAfThu43538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bCvCi0zThu33725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gDynSnPThu33847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VEuF2UNThu34142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลดนมนต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ถนนด้านทิศเหนือ จากสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์-ศาลาประจำหมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลดนมนต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ถนนด้านทิศเหนือ จากสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์-ศาลาประจำหมู่บ้าน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลดนมนต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ถนนด้านทิศเหนือ จากสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์-ศาลาประจำหมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : da6wXm7Thu34300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านหนองลูกช้าง-บ้านห้วยลึกหมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 1,286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ ท1-01 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านหนองลูกช้าง-บ้านห้วยลึกหมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 1,286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ ท1-01 ../add_file/ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านหนองลูกช้าง-บ้านห้วยลึกหมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 1,286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ ท1-01
ชื่อไฟล์ : HSb6uCkThu34445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XaaR2UyThu34554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8CFGW8KThu35117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qQN1RkKThu41510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CLWewbmThu41553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : K4NE6RuThu41733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fLYaIOPThu41852.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NtkEFGmThu41944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2461M0VThu42041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DwKtvivThu42148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : albb0fXThu42242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pIM6l4cThu42341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : m0pZuHQThu42437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iPPaOIJThu43021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QjfiTaRThu44158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zcIN3jyThu44809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gmK2kajThu45257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vMHW6vzThu45613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WgGczDWThu45817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4aH0hqiThu45903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : k7OeT5MThu45957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Y5wiqTWThu50045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eTxPVSEThu50125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VpYb3fRThu50241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6LT4ilrThu50346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w8asuY5Thu50454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dnwSiCTThu50533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : g1R6lC3Thu50614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UEGUldHThu50738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1rgbjtmFri91726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p3tRydVFri91906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mDLovKfFri92315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gGYQ3qbFri92431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OYE9SzSFri92648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dc9YpNKFri93431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0W00AREFri92739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qEgAWMcFri92933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SbrceymFri93103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eCsnXzAFri93244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dWpGBLdFri93533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7dvhja8Fri95911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6zEORx9Fri100018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qtib9SjFri100136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b55jTzqFri100200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jlCZhNeFri100221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 13w4z0sFri100324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GfIh4qMFri100406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nmKNzOAFri100534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ เทศบาลตำบลดอนมนต์ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ เทศบาลตำบลดอนมนต์ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ../add_file/ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ เทศบาลตำบลดอนมนต์ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fgo%2Feit%2F0wstqw%3Ffbclid%3DIwAR04RDd3Kvmto0WTzmCwEaLz0b_wEf7f0rXdp9-UKLv9Hx-ypoDRcfjJryI&h=AT0PhW5mwXTfWrOBisu4B2UUnJ8GqTzfFKlu6w9q4OUahPpwbY5EGazw8NX2IYcqBtZQRkMf2w7rYRdiXDnWVrn4OXBMUvIX1KJJjjVNPlwIxDnzNJ2OblpGSjGPftUOrqjm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT044_oXgUwfJZW0s9TeNa00iqlZsdNzkv9S-ZApyL9XsJQuquC_ybtWANI6tn9L6At7xDMBLDxe9aR2r5Cr9SDP1PU6JNtZRMFceLH2ye-zymEa1EcGCxXAgeNAi1hd0Oo2CdfrZjogcf0RjYYWfiTM_Kk_39hras5q41_Eh_3JuZU file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fgo%2Feit%2F0wstqw%3Ffbclid%3DIwAR04RDd3Kvmto0WTzmCwEaLz0b_wEf7f0rXdp9-UKLv9Hx-ypoDRcfjJryI&h=AT0PhW5mwXTfWrOBisu4B2UUnJ8GqTzfFKlu6w9q4OUahPpwbY5EGazw8NX2IYcqBtZQRkMf2w7rYRdiXDnWVrn4OXBMUvIX1KJJjjVNPlwIxDnzNJ2OblpGSjGPftUOrqjm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT044_oXgUwfJZW0s9TeNa00iqlZsdNzkv9S-ZApyL9XsJQuquC_ybtWANI6tn9L6At7xDMBLDxe9aR2r5Cr9SDP1PU6JNtZRMFceLH2ye-zymEa1EcGCxXAgeNAi1hd0Oo2CdfrZjogcf0RjYYWfiTM_Kk_39hras5q41_Eh_3JuZU ../add_file/https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fgo%2Feit%2F0wstqw%3Ffbclid%3DIwAR04RDd3Kvmto0WTzmCwEaLz0b_wEf7f0rXdp9-UKLv9Hx-ypoDRcfjJryI&h=AT0PhW5mwXTfWrOBisu4B2UUnJ8GqTzfFKlu6w9q4OUahPpwbY5EGazw8NX2IYcqBtZQRkMf2w7rYRdiXDnWVrn4OXBMUvIX1KJJjjVNPlwIxDnzNJ2OblpGSjGPftUOrqjm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT044_oXgUwfJZW0s9TeNa00iqlZsdNzkv9S-ZApyL9XsJQuquC_ybtWANI6tn9L6At7xDMBLDxe9aR2r5Cr9SDP1PU6JNtZRMFceLH2ye-zymEa1EcGCxXAgeNAi1hd0Oo2CdfrZjogcf0RjYYWfiTM_Kk_39hras5q41_Eh_3JuZU
ชื่อไฟล์ : Ki45IoJFri111645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2wD9XfsFri112610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QiRDEjRFri112435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OyrMp4RFri113241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8xHrD5fFri113654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2564 และในระหว่างนี้ให้ท่านผู้ปกครองมารับอาหารกลางวันได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้ามาด้วยทุกครั้ง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2564 และในระหว่างนี้ให้ท่านผู้ปกครองมารับอาหารกลางวันได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้ามาด้วยทุกครั้ง) ../add_file/แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2564 และในระหว่างนี้ให้ท่านผู้ปกครองมารับอาหารกลางวันได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้ามาด้วยทุกครั้ง)
ชื่อไฟล์ : cvqQlx3Fri113859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 78wozvMFri114113.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hCnU87ZFri114431.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5ZTeV4tFri114241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1lC44agFri114337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เหตุด่วน เหตุร้าย วาตภัย อัคคีภัย โทร.0967234362 เทศบาลตำบลดอนมนต์ โทรสายตรง.. ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุแจ้ง..กู้ชีพ กู้ภัย โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เหตุด่วน เหตุร้าย วาตภัย อัคคีภัย โทร.0967234362 เทศบาลตำบลดอนมนต์ โทรสายตรง.. ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุแจ้ง..กู้ชีพ กู้ภัย โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ../add_file/เหตุด่วน เหตุร้าย วาตภัย อัคคีภัย โทร.0967234362 เทศบาลตำบลดอนมนต์ โทรสายตรง.. ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุแจ้ง..กู้ชีพ กู้ภัย โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : zpSB8bJFri115752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวตำบลดอนมนต์ กับรางวัลหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น อันดับที่ 2 ที่เกิดขึ้นได้เพราะความเข้มแข็งของกลุ่ม ลงมือทำ ความสำเร็จก็จะตามมา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวตำบลดอนมนต์ กับรางวัลหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น อันดับที่ 2 ที่เกิดขึ้นได้เพราะความเข้มแข็งของกลุ่ม ลงมือทำ ความสำเร็จก็จะตามมา ../add_file/อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวตำบลดอนมนต์ กับรางวัลหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น อันดับที่ 2 ที่เกิดขึ้นได้เพราะความเข้มแข็งของกลุ่ม ลงมือทำ ความสำเร็จก็จะตามมา
ชื่อไฟล์ : ILox9GbFri120259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เลือกตั้งประกาศผลแล้ว นายกจะได้เข้ามาทำงานตอนไหนครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เลือกตั้งประกาศผลแล้ว นายกจะได้เข้ามาทำงานตอนไหนครับ ../add_file/เลือกตั้งประกาศผลแล้ว นายกจะได้เข้ามาทำงานตอนไหนครับ
ชื่อไฟล์ : h9LmvnzMon42238.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rx7w7aYThu101932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://www.donmon.go.th/index/show/visit.php file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.donmon.go.th/index/show/visit.php ../add_file/https://www.donmon.go.th/index/show/visit.php
ชื่อไฟล์ : Cb91AJTFri85614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sHdm3R0Fri85958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lVnAXGoFri90217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1A3S9eoFri91058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eqpDf9zFri94911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : s89bLFtWed24906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EtP7p34Fri94951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : V7nmpaVFri95211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KaF6yluFri95240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QlD430IFri95259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tMSemIUFri95325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7OqoqhTFri95346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EsGSXy5Fri95403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WaTdGROFri101746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N6W3uLxFri102406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DKqCCfzWed22829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xE5PXvsWed22846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JueXIO1Wed25011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : reONRCpWed25034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KU1za3zWed25052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EWa16OPWed25148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ODdvMc0Thu101811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yqWz4gxWed25210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9uyMS5rThu101912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZUNZ9uNWed25230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WPNuVdyThu101705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LDdgoNCWed25300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B8GfEOuWed25325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lvIQKueThu101732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gIASNnGWed25348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NWsKnCnWed30731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : V6DL9qUWed40504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jChFuT8Wed40632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8IP5J0TThu102002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 74U1UBfThu102038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 68lSlbnFri103441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VuyXKKaWed35317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GaJQrChMon92138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhvRp4WFri41050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7vmaTc4Fri41141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Y10BwI8Fri41541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tOiTtAhMon111335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DVcegd9Mon111557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1SugwCsMon111753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XQl83JZMon112053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : cq4homxMon112255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ojX7fWbMon112434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5fO4991Mon115502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oCENm3IMon115609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hCkG1zTMon115721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yOrxne5Mon20634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3kTYYEWMon21757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VZIvanwMon22917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KUC89QWMon23309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iyRxcvMMon23641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1j1whiiMon23956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rYWZVPVMon25439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NPv8mmEMon30500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zt9p7T4Mon31325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0IGGHFYMon31625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VFo4ZZQMon34320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HNLKaLjMon34634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GRmQbglMon34909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tQG81d4Mon35130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JVrVAoqMon35417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DebQX8VFri85751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9pSpL4vFri114204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IBVAi8ZFri41931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RNUET3KTue33657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8kY4XRkSat112839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : P8TkhLTSat12104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6CBVEZeSat13131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : h6fCC7oMon15639.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PItV0ZNTue92349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5ODYJDpTue92744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OqbpaluTue93000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1KpddJRWed24857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yaYSWHwWed30823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Nr8RpsEWed31012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hunw8WBWed31236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6tze7ubMon100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xLDE9BxMon102031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IOyuBVwTue12424.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V9qE77QTue104016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u9k6PrCFri34351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fr1ZvryMon114818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QMkbwheTue100943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dEMHYiDTue101413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AI1avspThu101006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jJC0tBzThu35748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JD7JYb2Thu42930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xEqTDKgThu43309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7i8JCIqWed31438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dAr84KlWed31846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I4BznlWWed105800.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาชนสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้ครับ ขอบคุณที่ใช้บริการครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาชนสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้ครับ ขอบคุณที่ใช้บริการครับ ../add_file/ประชาชนสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้ครับ ขอบคุณที่ใช้บริการครับ
ชื่อไฟล์ : fjTuoFyWed94139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oRPhVPQWed94227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YBwb7EaTue14817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dycZh7pTue15712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JJKxD9fTue20510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zP4BnTDMon93146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8gK7C0pMon94307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tvNYdqTMon94437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kpZgO5VMon94929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AgX6reaFri35950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OvnWjerWed103337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d4LEKQVWed105156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 18W4pBmWed105048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VVDLvGoWed103703.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eiOqA5QWed103806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h6zybIbWed103927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jLfU8x3Thu33208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FY6dTIdWed110138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wIkorjTThu34003.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : อำหน้าหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำหน้าหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล ../add_file/อำหน้าหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
ชื่อไฟล์ : แนวทางการปฏิบัติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางการปฏิบัติ ../add_file/แนวทางการปฏิบัติ
ชื่อไฟล์ : j0bp3ApFri14249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DZiwDkUFri14542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rNGZ4I1Fri14610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lfzHxfgFri14630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DjvUklkFri14651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ISYDnRnFri14735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pksA1w5Fri14809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZBkP7cUFri14844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LzXfWgMFri14929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pGMkN9HFri34104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rxBqRgHFri40108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3hSxqL3Fri34129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kdw7KAqFri34150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YkUIOK5Fri34225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3jE32iIFri34250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pCSl8pIFri34312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3VHByqiFri34329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J0OP1GMFri34351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 42vu5CkFri34413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lmxELH9Fri34445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : K6rNgFEFri34503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 37nj5poFri43218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jFO3z3mFri40900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HNjOERtFri40927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eCQcSBwFri43803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TdgDAkxFri42930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4XfytSoFri43103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iXHf2SwFri43830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UzQcjYaFri43941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Kh5cRPEFri44019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wExXFujFri44045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 37yNd1BFri44107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nVQGeDbFri44151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CVvArOrFri44215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UU05tndFri44812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกกลบไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกกลบไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์ ../add_file/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกกลบไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์
ชื่อไฟล์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์ ../add_file/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 ../add_file/ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 ../add_file/ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
พันธกิจ
๑. พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ๒. ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย ๓. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การกีฬาและวัฒนธรรม ๔. ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และสาธารณูปโภคที่ดี ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๗. พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม
พันธกิจ
๑. พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ๒. ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย ๓. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การกีฬาและวัฒนธรรม ๔. ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และสาธารณูปโภคที่ดี ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๗. พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
พันธกิจ
๑. พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ๒. ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย ๓. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การกีฬาและวัฒนธรรม ๔. ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และสาธารณูปโภคที่ดี ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๗. พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม
../add_file/
พันธกิจ
๑. พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ๒. ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย ๓. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การกีฬาและวัฒนธรรม ๔. ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และสาธารณูปโภคที่ดี ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๗. พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม

ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
เทศบาลตำบลดอนมนต์ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลดอนมนต์ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล เทศบาลตำบลดอนมนต์ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมนต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสตึก ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ตำบลดอนมนต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลดอนมนต์ พื้นที่ไม่ราบเรียบ ทางด้านตะวันออกมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 150 – 170 ฟุต ทางด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบลุ่ม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ มีลำตะโคงไหลผ่านตลอดปี เขตแบ่งตำบลดอนมนต์จะใช้ลำตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 3 แห่ง ลำคลอง - แห่ง บึง - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง หนองสระน้ำ 17 แห่ง บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง บ่อบาดาล 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง ฝาย 13 แห่ง เหมือง - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ เช่น สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดอนมนต์ กำนัน นายสาคร ไชยขวัญ หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายยอด ทองชิด หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวงใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายลิขิต ประนินทา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญล้อม นีระวัน หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ โสมกุล หมู่ที่ 6 บ้านละกอ ผู้ใหญ่บ้าน นางวรวุฒิ นาคกระแสร์ หมู่ที่ 7 บ้านกุดน้ำขุ่น ผู้ใหญ่บ้าน นายวุฒิพงศ์ วิเศษศรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองลูกช้าง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสนโฮม ประสาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายพีระพงษ์ ไขแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสำราญ มาดไชสง 2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลดอนมนต์ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านหนองแวงใต้ ม.3 บ้านนาลาว ม.5 บ้านละกอ ม.6 บ้านกุดน้ำขุ่น ม.7 บ้านโนนกลาง ม.10 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย บ้านดอนมนต์ ม.1 บ้านราษฎรพัฒนา ม.2 บ้านห้วยลึก ม.4 บ้านหนองลูกช้าง ม.8 บ้านหนองแวง ม.9 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) พ.ศ. ชาย หญิง รวม 2563 2,768 2,849 5,617 2564 2,763 2,847 5,610 2565 2,750 2,834 5,584 ตำบลดอนมนต์ มีประชากรทั้งสิ้น 5,584 คน แยกเป็น ชาย 2,750 คน หญิง 2,834 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 25 คน/ตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา - เทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน กับอีก 1 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา - โรงเรียนบ้านนาลาว สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว - โรงเรียนบ้านละกอ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ละกอ - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ กรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา 4.2 การสาธารณสุข การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว 4.3 อาชญากรรม - มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 1 นาย โดยมีนายดาบตำรวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึกได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก และยังได้ทำการจับกุมได้จำนวนมาก เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งทางบกหมายเลข 219 ทางหลวงชนบทหมายเลข บร 3005 ทางหลวงท้องถิ่น บรถ 78-001 และการขนส่งทางอากาศโดยท่าอากาศยานอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 5.2 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในและวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 5.3 การประปา การประปา ประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง น้ำมีไม่เพียงพอใช้ตลอดปี สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งในการผลิตน้ำประปา ประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที โดยการบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 5.5 ระบบการขนส่ง มีที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาย่อยจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก และการขนส่งเอกชน 2 แห่ง 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลัก ทำนา ทำสวนเป็นอาชีพรอง โดยมีการประกอบอาชีพเสริม คือการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั้งภาคเกษตร / นอกภาคเกษตร อาชีพค้าขายและรับราชการ สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การรับจ้างและการค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง สำหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน ขายตามตลาดนัดภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง 6.2 การประมง (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ หนูนา จิ้งหรีด จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ 6.4 การบริการ - 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล และโรงงานผลิตปุ๋ย 1 โรงงาน ตั้งอยู่ ในเขตบ้านละกอ หมู่ที่ 6 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง ร้านค้าต่างๆ 40 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม 1. กลุ่มธนาคารปุ๋ย 2. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. กลุ่มเลี้ยงผู้เลี้ยงโค 4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 5. กลุ่มพัฒนาการเกษตร 6. กลุ่มเลี้ยงสุกร 7. กลุ่มกองทุนข้าวหอมมะลิ 8. กลุ่มเกษตรต้นแบบ 9. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโคกวัดนาลาว 10. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านละกอ 11. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองแวงใต้ 12. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 6.8 แรงงาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะมีจำนวนน้อย เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 6 แห่ง - ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 1 สำนักคริตส์ 1 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี ส่วนประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ จะดำเนินการจัดทำเป็นประจำทุกปี คือ - งานประเพณีลอยกระทง - งานประเพณีบุญข้าวจี่กุ้มข้าวใหญ่ - งานประเพณีสงกรานต์ - งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - งานนมัสการพระธาตุฯ - งานประเพณีพะเวส - งานประเพณีดอกผ้า - งานประเพณีข้าวประดับดิน - งานประเพณีกฐิน - งานประเพณีคูนลาน - งานประเพณีบุญข้าวสาก - งานประเพณีออกพรรษา - งานประเพณีเข้ากรรม 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (OTOP) ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ - แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำตะโคง จำนวน 1 สาย มีลำห้วยลึก จำนวน 1 สาย มีลำห้วยยาง จำนวน 1 สาย - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย จำนวน 13 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง หนองสระน้ำ จำนวน 17 แห่ง -หนองละเวีย -หนองตาป๊อก -หนองไผ่น้อย -หนองหัวลิง -หนองบึง -หนองแวงใต้ -กุดหล่ม -สระประปากุดน้ำขุ่น -หนองโดน -สระน้ำหนองแวง -หนองไผ่ -หนองกวางเต๊ะ -กุดคล้า -หนองกระทิง -สระน้ำบ้านราษฎร์ -สระประปาบ้านละกอ -หนองตะกรุด 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 8.3 ภูเขา - 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ แหล่งน้ำในการเกษตรยังมีน้อย น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น เทศบาลตำบลดอนมนต์ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลดอนมนต์ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล เทศบาลตำบลดอนมนต์ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมนต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสตึก ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ตำบลดอนมนต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลดอนมนต์ พื้นที่ไม่ราบเรียบ ทางด้านตะวันออกมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 150 – 170 ฟุต ทางด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบลุ่ม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ มีลำตะโคงไหลผ่านตลอดปี เขตแบ่งตำบลดอนมนต์จะใช้ลำตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 3 แห่ง ลำคลอง - แห่ง บึง - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง หนองสระน้ำ 17 แห่ง บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง บ่อบาดาล 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง ฝาย 13 แห่ง เหมือง - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ เช่น สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดอนมนต์ กำนัน นายสาคร ไชยขวัญ หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายยอด ทองชิด หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวงใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายลิขิต ประนินทา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญล้อม นีระวัน หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ โสมกุล หมู่ที่ 6 บ้านละกอ ผู้ใหญ่บ้าน นางวรวุฒิ นาคกระแสร์ หมู่ที่ 7 บ้านกุดน้ำขุ่น ผู้ใหญ่บ้าน นายวุฒิพงศ์ วิเศษศรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองลูกช้าง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสนโฮม ประสาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายพีระพงษ์ ไขแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสำราญ มาดไชสง 2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลดอนมนต์ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านหนองแวงใต้ ม.3 บ้านนาลาว ม.5 บ้านละกอ ม.6 บ้านกุดน้ำขุ่น ม.7 บ้านโนนกลาง ม.10 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย บ้านดอนมนต์ ม.1 บ้านราษฎรพัฒนา ม.2 บ้านห้วยลึก ม.4 บ้านหนองลูกช้าง ม.8 บ้านหนองแวง ม.9 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) พ.ศ. ชาย หญิง รวม 2563 2,768 2,849 5,617 2564 2,763 2,847 5,610 2565 2,750 2,834 5,584 ตำบลดอนมนต์ มีประชากรทั้งสิ้น 5,584 คน แยกเป็น ชาย 2,750 คน หญิง 2,834 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 25 คน/ตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา - เทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน กับอีก 1 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา - โรงเรียนบ้านนาลาว สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว - โรงเรียนบ้านละกอ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ละกอ - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ กรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา 4.2 การสาธารณสุข การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว 4.3 อาชญากรรม - มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 1 นาย โดยมีนายดาบตำรวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึกได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก และยังได้ทำการจับกุมได้จำนวนมาก เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งทางบกหมายเลข 219 ทางหลวงชนบทหมายเลข บร 3005 ทางหลวงท้องถิ่น บรถ 78-001 และการขนส่งทางอากาศโดยท่าอากาศยานอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 5.2 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในและวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 5.3 การประปา การประปา ประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง น้ำมีไม่เพียงพอใช้ตลอดปี สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งในการผลิตน้ำประปา ประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที โดยการบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 5.5 ระบบการขนส่ง มีที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาย่อยจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก และการขนส่งเอกชน 2 แห่ง 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลัก ทำนา ทำสวนเป็นอาชีพรอง โดยมีการประกอบอาชีพเสริม คือการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั้งภาคเกษตร / นอกภาคเกษตร อาชีพค้าขายและรับราชการ สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การรับจ้างและการค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง สำหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน ขายตามตลาดนัดภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง 6.2 การประมง (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ หนูนา จิ้งหรีด จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ 6.4 การบริการ - 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล และโรงงานผลิตปุ๋ย 1 โรงงาน ตั้งอยู่ ในเขตบ้านละกอ หมู่ที่ 6 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง ร้านค้าต่างๆ 40 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม 1. กลุ่มธนาคารปุ๋ย 2. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. กลุ่มเลี้ยงผู้เลี้ยงโค 4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 5. กลุ่มพัฒนาการเกษตร 6. กลุ่มเลี้ยงสุกร 7. กลุ่มกองทุนข้าวหอมมะลิ 8. กลุ่มเกษตรต้นแบบ 9. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโคกวัดนาลาว 10. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านละกอ 11. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองแวงใต้ 12. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 6.8 แรงงาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะมีจำนวนน้อย เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 6 แห่ง - ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 1 สำนักคริตส์ 1 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี ส่วนประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ จะดำเนินการจัดทำเป็นประจำทุกปี คือ - งานประเพณีลอยกระทง - งานประเพณีบุญข้าวจี่กุ้มข้าวใหญ่ - งานประเพณีสงกรานต์ - งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - งานนมัสการพระธาตุฯ - งานประเพณีพะเวส - งานประเพณีดอกผ้า - งานประเพณีข้าวประดับดิน - งานประเพณีกฐิน - งานประเพณีคูนลาน - งานประเพณีบุญข้าวสาก - งานประเพณีออกพรรษา - งานประเพณีเข้ากรรม 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (OTOP) ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ - แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำตะโคง จำนวน 1 สาย มีลำห้วยลึก จำนวน 1 สาย มีลำห้วยยาง จำนวน 1 สาย - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย จำนวน 13 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง หนองสระน้ำ จำนวน 17 แห่ง -หนองละเวีย -หนองตาป๊อก -หนองไผ่น้อย -หนองหัวลิง -หนองบึง -หนองแวงใต้ -กุดหล่ม -สระประปากุดน้ำขุ่น -หนองโดน -สระน้ำหนองแวง -หนองไผ่ -หนองกวางเต๊ะ -กุดคล้า -หนองกระทิง -สระน้ำบ้านราษฎร์ -สระประปาบ้านละกอ -หนองตะกรุด 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 8.3 ภูเขา - 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ แหล่งน้ำในการเกษตรยังมีน้อย น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
เทศบาลตำบลดอนมนต์ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลดอนมนต์ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล เทศบาลตำบลดอนมนต์ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมนต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสตึก ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ตำบลดอนมนต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลดอนมนต์ พื้นที่ไม่ราบเรียบ ทางด้านตะวันออกมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 150 – 170 ฟุต ทางด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบลุ่ม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ มีลำตะโคงไหลผ่านตลอดปี เขตแบ่งตำบลดอนมนต์จะใช้ลำตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 3 แห่ง ลำคลอง - แห่ง บึง - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง หนองสระน้ำ 17 แห่ง บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง บ่อบาดาล 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง ฝาย 13 แห่ง เหมือง - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ เช่น สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดอนมนต์ กำนัน นายสาคร ไชยขวัญ หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายยอด ทองชิด หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวงใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายลิขิต ประนินทา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญล้อม นีระวัน หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ โสมกุล หมู่ที่ 6 บ้านละกอ ผู้ใหญ่บ้าน นางวรวุฒิ นาคกระแสร์ หมู่ที่ 7 บ้านกุดน้ำขุ่น ผู้ใหญ่บ้าน นายวุฒิพงศ์ วิเศษศรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองลูกช้าง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสนโฮม ประสาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายพีระพงษ์ ไขแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสำราญ มาดไชสง 2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลดอนมนต์ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านหนองแวงใต้ ม.3 บ้านนาลาว ม.5 บ้านละกอ ม.6 บ้านกุดน้ำขุ่น ม.7 บ้านโนนกลาง ม.10 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย บ้านดอนมนต์ ม.1 บ้านราษฎรพัฒนา ม.2 บ้านห้วยลึก ม.4 บ้านหนองลูกช้าง ม.8 บ้านหนองแวง ม.9 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) พ.ศ. ชาย หญิง รวม 2563 2,768 2,849 5,617 2564 2,763 2,847 5,610 2565 2,750 2,834 5,584 ตำบลดอนมนต์ มีประชากรทั้งสิ้น 5,584 คน แยกเป็น ชาย 2,750 คน หญิง 2,834 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 25 คน/ตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา - เทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน กับอีก 1 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา - โรงเรียนบ้านนาลาว สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว - โรงเรียนบ้านละกอ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ละกอ - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ กรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา 4.2 การสาธารณสุข การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว 4.3 อาชญากรรม - มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 1 นาย โดยมีนายดาบตำรวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึกได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก และยังได้ทำการจับกุมได้จำนวนมาก เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งทางบกหมายเลข 219 ทางหลวงชนบทหมายเลข บร 3005 ทางหลวงท้องถิ่น บรถ 78-001 และการขนส่งทางอากาศโดยท่าอากาศยานอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 5.2 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในและวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 5.3 การประปา การประปา ประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง น้ำมีไม่เพียงพอใช้ตลอดปี สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งในการผลิตน้ำประปา ประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที โดยการบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 5.5 ระบบการขนส่ง มีที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาย่อยจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก และการขนส่งเอกชน 2 แห่ง 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลัก ทำนา ทำสวนเป็นอาชีพรอง โดยมีการประกอบอาชีพเสริม คือการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั้งภาคเกษตร / นอกภาคเกษตร อาชีพค้าขายและรับราชการ สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การรับจ้างและการค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง สำหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน ขายตามตลาดนัดภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง 6.2 การประมง (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ หนูนา จิ้งหรีด จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ 6.4 การบริการ - 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล และโรงงานผลิตปุ๋ย 1 โรงงาน ตั้งอยู่ ในเขตบ้านละกอ หมู่ที่ 6 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง ร้านค้าต่างๆ 40 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม 1. กลุ่มธนาคารปุ๋ย 2. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. กลุ่มเลี้ยงผู้เลี้ยงโค 4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 5. กลุ่มพัฒนาการเกษตร 6. กลุ่มเลี้ยงสุกร 7. กลุ่มกองทุนข้าวหอมมะลิ 8. กลุ่มเกษตรต้นแบบ 9. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโคกวัดนาลาว 10. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านละกอ 11. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองแวงใต้ 12. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 6.8 แรงงาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะมีจำนวนน้อย เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 6 แห่ง - ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 1 สำนักคริตส์ 1 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี ส่วนประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ จะดำเนินการจัดทำเป็นประจำทุกปี คือ - งานประเพณีลอยกระทง - งานประเพณีบุญข้าวจี่กุ้มข้าวใหญ่ - งานประเพณีสงกรานต์ - งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - งานนมัสการพระธาตุฯ - งานประเพณีพะเวส - งานประเพณีดอกผ้า - งานประเพณีข้าวประดับดิน - งานประเพณีกฐิน - งานประเพณีคูนลาน - งานประเพณีบุญข้าวสาก - งานประเพณีออกพรรษา - งานประเพณีเข้ากรรม 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (OTOP) ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ - แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำตะโคง จำนวน 1 สาย มีลำห้วยลึก จำนวน 1 สาย มีลำห้วยยาง จำนวน 1 สาย - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย จำนวน 13 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง หนองสระน้ำ จำนวน 17 แห่ง -หนองละเวีย -หนองตาป๊อก -หนองไผ่น้อย -หนองหัวลิง -หนองบึง -หนองแวงใต้ -กุดหล่ม -สระประปากุดน้ำขุ่น -หนองโดน -สระน้ำหนองแวง -หนองไผ่ -หนองกวางเต๊ะ -กุดคล้า -หนองกระทิง -สระน้ำบ้านราษฎร์ -สระประปาบ้านละกอ -หนองตะกรุด 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 8.3 ภูเขา - 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ แหล่งน้ำในการเกษตรยังมีน้อย น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น ../add_file/
เทศบาลตำบลดอนมนต์ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลดอนมนต์ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล เทศบาลตำบลดอนมนต์ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมนต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสตึก ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ตำบลดอนมนต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลดอนมนต์ พื้นที่ไม่ราบเรียบ ทางด้านตะวันออกมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 150 – 170 ฟุต ทางด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบลุ่ม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ มีลำตะโคงไหลผ่านตลอดปี เขตแบ่งตำบลดอนมนต์จะใช้ลำตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 3 แห่ง ลำคลอง - แห่ง บึง - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง หนองสระน้ำ 17 แห่ง บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง บ่อบาดาล 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง ฝาย 13 แห่ง เหมือง - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ เช่น สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดอนมนต์ กำนัน นายสาคร ไชยขวัญ หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายยอด ทองชิด หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวงใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายลิขิต ประนินทา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญล้อม นีระวัน หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ โสมกุล หมู่ที่ 6 บ้านละกอ ผู้ใหญ่บ้าน นางวรวุฒิ นาคกระแสร์ หมู่ที่ 7 บ้านกุดน้ำขุ่น ผู้ใหญ่บ้าน นายวุฒิพงศ์ วิเศษศรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองลูกช้าง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสนโฮม ประสาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายพีระพงษ์ ไขแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสำราญ มาดไชสง 2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลดอนมนต์ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านหนองแวงใต้ ม.3 บ้านนาลาว ม.5 บ้านละกอ ม.6 บ้านกุดน้ำขุ่น ม.7 บ้านโนนกลาง ม.10 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย บ้านดอนมนต์ ม.1 บ้านราษฎรพัฒนา ม.2 บ้านห้วยลึก ม.4 บ้านหนองลูกช้าง ม.8 บ้านหนองแวง ม.9 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) พ.ศ. ชาย หญิง รวม 2563 2,768 2,849 5,617 2564 2,763 2,847 5,610 2565 2,750 2,834 5,584 ตำบลดอนมนต์ มีประชากรทั้งสิ้น 5,584 คน แยกเป็น ชาย 2,750 คน หญิง 2,834 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 25 คน/ตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา - เทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน กับอีก 1 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา - โรงเรียนบ้านนาลาว สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว - โรงเรียนบ้านละกอ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ละกอ - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ กรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านราษฎรพัฒนา 4.2 การสาธารณสุข การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาลาว ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว 4.3 อาชญากรรม - มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 1 นาย โดยมีนายดาบตำรวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึกได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก และยังได้ทำการจับกุมได้จำนวนมาก เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งทางบกหมายเลข 219 ทางหลวงชนบทหมายเลข บร 3005 ทางหลวงท้องถิ่น บรถ 78-001 และการขนส่งทางอากาศโดยท่าอากาศยานอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 5.2 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในและวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 5.3 การประปา การประปา ประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง น้ำมีไม่เพียงพอใช้ตลอดปี สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งในการผลิตน้ำประปา ประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที โดยการบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 5.5 ระบบการขนส่ง มีที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาย่อยจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก และการขนส่งเอกชน 2 แห่ง 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลัก ทำนา ทำสวนเป็นอาชีพรอง โดยมีการประกอบอาชีพเสริม คือการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั้งภาคเกษตร / นอกภาคเกษตร อาชีพค้าขายและรับราชการ สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การรับจ้างและการค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง สำหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน ขายตามตลาดนัดภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง 6.2 การประมง (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ หนูนา จิ้งหรีด จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ 6.4 การบริการ - 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล และโรงงานผลิตปุ๋ย 1 โรงงาน ตั้งอยู่ ในเขตบ้านละกอ หมู่ที่ 6 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง ร้านค้าต่างๆ 40 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม 1. กลุ่มธนาคารปุ๋ย 2. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. กลุ่มเลี้ยงผู้เลี้ยงโค 4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 5. กลุ่มพัฒนาการเกษตร 6. กลุ่มเลี้ยงสุกร 7. กลุ่มกองทุนข้าวหอมมะลิ 8. กลุ่มเกษตรต้นแบบ 9. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโคกวัดนาลาว 10. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านละกอ 11. กลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองแวงใต้ 12. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 6.8 แรงงาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะมีจำนวนน้อย เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 6 แห่ง - ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 1 สำนักคริตส์ 1 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี ส่วนประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ จะดำเนินการจัดทำเป็นประจำทุกปี คือ - งานประเพณีลอยกระทง - งานประเพณีบุญข้าวจี่กุ้มข้าวใหญ่ - งานประเพณีสงกรานต์ - งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - งานนมัสการพระธาตุฯ - งานประเพณีพะเวส - งานประเพณีดอกผ้า - งานประเพณีข้าวประดับดิน - งานประเพณีกฐิน - งานประเพณีคูนลาน - งานประเพณีบุญข้าวสาก - งานประเพณีออกพรรษา - งานประเพณีเข้ากรรม 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (OTOP) ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ - แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำตะโคง จำนวน 1 สาย มีลำห้วยลึก จำนวน 1 สาย มีลำห้วยยาง จำนวน 1 สาย - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย จำนวน 13 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง หนองสระน้ำ จำนวน 17 แห่ง -หนองละเวีย -หนองตาป๊อก -หนองไผ่น้อย -หนองหัวลิง -หนองบึง -หนองแวงใต้ -กุดหล่ม -สระประปากุดน้ำขุ่น -หนองโดน -สระน้ำหนองแวง -หนองไผ่ -หนองกวางเต๊ะ -กุดคล้า -หนองกระทิง -สระน้ำบ้านราษฎร์ -สระประปาบ้านละกอ -หนองตะกรุด 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ สวนป่าจุฬาภรณ์ ป่าช้าบ้านห้วยลึก ป่าช้าบ้านละกอ 8.3 ภูเขา - 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ แหล่งน้ำในการเกษตรยังมีน้อย น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น
ชื่อไฟล์ : เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนมนต์ ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนมนต์ ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ../add_file/เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนมนต์ ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2565 ../add_file/เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น ../add_file/ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น
ชื่อไฟล์ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น ../add_file/ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : i99asia


i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99asia


i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia


i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99asia


i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
เทศบาลตำบลดอนมนต์
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กดที่นี่กดที่นี่" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กดที่นี่ ../add_file/ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กดที่นี่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ :
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เเจ้งเรื่องน้ำท่วมขังเนื่องจากเพื่อนบ้านนำดินมาปิดทางน้ำไหล -บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พิ้นที่เป็นทางน้ำผ่าน ในปัจจุบันที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้าน ได้นำแมคโครเอาดินมาปิดทางน้ำไหลเพื่อให้ระบายไปฝายดอนมนต์ ผ่านไปตะโคง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมเร็วมากเพราะไม่มีที่ระบายน้ำไป ได้มีการแจ้งเจ้าของที่ที่นำดินมาปิดแล้ว แต่เค้าเเจ้งว่าพื้นที่เค้า เค้าสามารถปิดได้ แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขัง และไม่มีที่ระบายน้ำออก *ขอให้ทางอบต.เร่งประสานงานแก้ไข และศึกษาข้อกฏหมายเนื่องจากการเอาดินมาปิดทางน้ำไหล มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวในระยะสั้น อยากให้เปิดทางน้ำเพื่อนระบาย น้ำออกก่อน ส่วนระยะยาวหากมีการวางท่อระบายน้ำคงจะเเก้ปัญหาได้ *หากสามารถเปิดทางระบายน้ำได้จะไม่ต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องรับน้ำเองทั้งหมด แต่จะเป็นการระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว และลดการกระทบกระทั่งของคนพื้นที่ **ทางผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.ดอนมนต์ และส่งหนังสือร้องเรียน ไปที่อบต .ดอนมนต์ ฉบับนี้ ,ส่งหนังสือไปศูนย์ดำรงค์ธรรมกทม.สำนักงานใหญ่,ศูนย์ดำรงค์ธรรม บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ไว้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือเละโปรดพิจารณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เเจ้งเรื่องน้ำท่วมขังเนื่องจากเพื่อนบ้านนำดินมาปิดทางน้ำไหล -บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พิ้นที่เป็นทางน้ำผ่าน ในปัจจุบันที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้าน ได้นำแมคโครเอาดินมาปิดทางน้ำไหลเพื่อให้ระบายไปฝายดอนมนต์ ผ่านไปตะโคง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมเร็วมากเพราะไม่มีที่ระบายน้ำไป ได้มีการแจ้งเจ้าของที่ที่นำดินมาปิดแล้ว แต่เค้าเเจ้งว่าพื้นที่เค้า เค้าสามารถปิดได้ แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขัง และไม่มีที่ระบายน้ำออก *ขอให้ทางอบต.เร่งประสานงานแก้ไข และศึกษาข้อกฏหมายเนื่องจากการเอาดินมาปิดทางน้ำไหล มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวในระยะสั้น อยากให้เปิดทางน้ำเพื่อนระบาย น้ำออกก่อน ส่วนระยะยาวหากมีการวางท่อระบายน้ำคงจะเเก้ปัญหาได้ *หากสามารถเปิดทางระบายน้ำได้จะไม่ต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องรับน้ำเองทั้งหมด แต่จะเป็นการระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว และลดการกระทบกระทั่งของคนพื้นที่ **ทางผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.ดอนมนต์ และส่งหนังสือร้องเรียน ไปที่อบต .ดอนมนต์ ฉบับนี้ ,ส่งหนังสือไปศูนย์ดำรงค์ธรรมกทม.สำนักงานใหญ่,ศูนย์ดำรงค์ธรรม บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ไว้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือเละโปรดพิจารณ ../add_file/เเจ้งเรื่องน้ำท่วมขังเนื่องจากเพื่อนบ้านนำดินมาปิดทางน้ำไหล -บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พิ้นที่เป็นทางน้ำผ่าน ในปัจจุบันที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้าน ได้นำแมคโครเอาดินมาปิดทางน้ำไหลเพื่อให้ระบายไปฝายดอนมนต์ ผ่านไปตะโคง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมเร็วมากเพราะไม่มีที่ระบายน้ำไป ได้มีการแจ้งเจ้าของที่ที่นำดินมาปิดแล้ว แต่เค้าเเจ้งว่าพื้นที่เค้า เค้าสามารถปิดได้ แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขัง และไม่มีที่ระบายน้ำออก *ขอให้ทางอบต.เร่งประสานงานแก้ไข และศึกษาข้อกฏหมายเนื่องจากการเอาดินมาปิดทางน้ำไหล มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวในระยะสั้น อยากให้เปิดทางน้ำเพื่อนระบาย น้ำออกก่อน ส่วนระยะยาวหากมีการวางท่อระบายน้ำคงจะเเก้ปัญหาได้ *หากสามารถเปิดทางระบายน้ำได้จะไม่ต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องรับน้ำเองทั้งหมด แต่จะเป็นการระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว และลดการกระทบกระทั่งของคนพื้นที่ **ทางผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.ดอนมนต์ และส่งหนังสือร้องเรียน ไปที่อบต .ดอนมนต์ ฉบับนี้ ,ส่งหนังสือไปศูนย์ดำรงค์ธรรมกทม.สำนักงานใหญ่,ศูนย์ดำรงค์ธรรม บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ไว้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือเละโปรดพิจารณ
ชื่อไฟล์ : เเจ้งเรื่องน้ำท่วมขังเนื่องจากเพื่อนบ้านนำดินมาปิดทางน้ำไหล -บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พิ้นที่เป็นทางน้ำผ่าน ในปัจจุบันที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้าน ได้นำแมคโครเอาดินมาปิดทางน้ำไหลเพื่อให้ระบายไปฝายดอนมนต์ ผ่านไปตะโคง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมเร็วมากเพราะไม่มีที่ระบายน้ำไป ได้มีการแจ้งเจ้าของที่ที่นำดินมาปิดแล้ว แต่เค้าเเจ้งว่าพื้นที่เค้า เค้าสามารถปิดได้ แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขัง และไม่มีที่ระบายน้ำออก *ขอให้ทางอบต.เร่งประสานงานแก้ไข และศึกษาข้อกฏหมายเนื่องจากการเอาดินมาปิดทางน้ำไหล มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวในระยะสั้น อยากให้เปิดทางน้ำเพื่อนระบาย น้ำออกก่อน ส่วนระยะยาวหากมีการวางท่อระบายน้ำคงจะเเก้ปัญหาได้ *หากสามารถเปิดทางระบายน้ำได้จะไม่ต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องรับน้ำเองทั้งหมด แต่จะเป็นการระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว และลดการกระทบกระทั่งของคนพื้นที่ **ทางผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.ดอนมนต์ และส่งหนังสือร้องเรียน ไปที่อบต .ดอนมนต์ ฉบับนี้ ,ส่งหนังสือไปศูนย์ดำรงค์ธรรมกทม.สำนักงานใหญ่,ศูนย์ดำรงค์ธรรม บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ไว้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือเละโปรดพิจารณา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เเจ้งเรื่องน้ำท่วมขังเนื่องจากเพื่อนบ้านนำดินมาปิดทางน้ำไหล -บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พิ้นที่เป็นทางน้ำผ่าน ในปัจจุบันที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้าน ได้นำแมคโครเอาดินมาปิดทางน้ำไหลเพื่อให้ระบายไปฝายดอนมนต์ ผ่านไปตะโคง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมเร็วมากเพราะไม่มีที่ระบายน้ำไป ได้มีการแจ้งเจ้าของที่ที่นำดินมาปิดแล้ว แต่เค้าเเจ้งว่าพื้นที่เค้า เค้าสามารถปิดได้ แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขัง และไม่มีที่ระบายน้ำออก *ขอให้ทางอบต.เร่งประสานงานแก้ไข และศึกษาข้อกฏหมายเนื่องจากการเอาดินมาปิดทางน้ำไหล มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวในระยะสั้น อยากให้เปิดทางน้ำเพื่อนระบาย น้ำออกก่อน ส่วนระยะยาวหากมีการวางท่อระบายน้ำคงจะเเก้ปัญหาได้ *หากสามารถเปิดทางระบายน้ำได้จะไม่ต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องรับน้ำเองทั้งหมด แต่จะเป็นการระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว และลดการกระทบกระทั่งของคนพื้นที่ **ทางผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.ดอนมนต์ และส่งหนังสือร้องเรียน ไปที่อบต .ดอนมนต์ ฉบับนี้ ,ส่งหนังสือไปศูนย์ดำรงค์ธรรมกทม.สำนักงานใหญ่,ศูนย์ดำรงค์ธรรม บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ไว้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือเละโปรดพิจารณา ../add_file/เเจ้งเรื่องน้ำท่วมขังเนื่องจากเพื่อนบ้านนำดินมาปิดทางน้ำไหล -บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พิ้นที่เป็นทางน้ำผ่าน ในปัจจุบันที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้าน ได้นำแมคโครเอาดินมาปิดทางน้ำไหลเพื่อให้ระบายไปฝายดอนมนต์ ผ่านไปตะโคง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมเร็วมากเพราะไม่มีที่ระบายน้ำไป ได้มีการแจ้งเจ้าของที่ที่นำดินมาปิดแล้ว แต่เค้าเเจ้งว่าพื้นที่เค้า เค้าสามารถปิดได้ แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขัง และไม่มีที่ระบายน้ำออก *ขอให้ทางอบต.เร่งประสานงานแก้ไข และศึกษาข้อกฏหมายเนื่องจากการเอาดินมาปิดทางน้ำไหล มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวในระยะสั้น อยากให้เปิดทางน้ำเพื่อนระบาย น้ำออกก่อน ส่วนระยะยาวหากมีการวางท่อระบายน้ำคงจะเเก้ปัญหาได้ *หากสามารถเปิดทางระบายน้ำได้จะไม่ต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องรับน้ำเองทั้งหมด แต่จะเป็นการระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว และลดการกระทบกระทั่งของคนพื้นที่ **ทางผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.ดอนมนต์ และส่งหนังสือร้องเรียน ไปที่อบต .ดอนมนต์ ฉบับนี้ ,ส่งหนังสือไปศูนย์ดำรงค์ธรรมกทม.สำนักงานใหญ่,ศูนย์ดำรงค์ธรรม บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ไว้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือเละโปรดพิจารณา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/